Systemy Informatyczne  
Usługi
Pogotowie komputerowe
 
Systemy Zarządzania
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
HACCP
ISO 22000:2005
IFS/BRC/BRC IoP
GMP+
FAMI-QS
QS Animal Feed
Systemy zintegrowane
 
Szkolenia
Outsourcing
Audity
 
Kontakt

 

 
 

GMP+

 
 

Standardy GMP+ powstały w holenderskiej organizacji PDV - Productschap Diervoeder w roku 1992. Określono wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa pasz, stawiane producentom, przetwórcom, handlowcom oraz organizacjom transportowym uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym. GMP+ jest niczym innym jak systemem stawiającym wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa pasz.

Standardy GMP+ dedykowane są dla firm, które pragną nawiązać współpracę z firmami paszowymi na całym świecie. W celu zapewnienia ciągłości łańcucha pasz - FEED CHAIN - wszystkie firmy począwszy od producentów surowców: materiałów i dodatków paszowych po ich transport (tzw. bulk) oraz transport gotowych pasz zobowiązani są spełniać wymagania określonych standardów GMP+.

 
     
 

Najczęściej wdrażane i certyfikowane standardy GMP+

  • GMP+B1 - Produkcja i przetwarzanie pasz

  • GMP+B2 - Produkcja materiałów i dodatków paszowych

  • GMP+B3 - Sprzedaż, przeładunek i magazynowanie pasz

  • GMP+B4 - Transport pasz
 
     
 
System jest spójny z międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, m.in. z rozporządzeniem 183/2005, które zawiera ogólne przepisy o higienie pasz oraz zapewnieniu możliwości jej identyfikacji na wszystkich etapach produkcji; ściśle odnosi się również do systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) wymaganym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 852/2004 oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia i o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 
     
 
Standardy GMP+ bazują na powszechnie już znanych i stosowanych dobrych praktykach GMP/GHP oraz są dostosowane do struktury międzynarodowych norm ISO 9001 (system zarządzania jakością) i ISO 22000 (system zarządzania bezpieczeństwem żywności). Dzięki temu integracja wyżej wymienionych systemów nie stwarza problemu, ale daje pełną kontrolę panowania nad zagrożeniami mogącymi pojawić się na którymś z etapów łańcucha bezpieczeństwa pasz oraz znacznie ułatwia zarządzanie organizacją.
 
     
 

Posiadanie certyfikatu GMP+ bądź jego ekwiwalentu jest warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania firmy jako dostawcy i sprzedaży swoich produktów na rynku Unii Europejskiej.

Alternatywę dla dostawców dodatków paszowych oraz premiksów stanowi standard FAMI-QS - który jest rozpoznawalny i akceptowany przez firmy paszowe posiadające certyfikaty GMP+.

 
     
 

Więcej szczegółów na stronie www.gmpplus.org

 
Top
Home Email