Systemy Informatyczne  
Usługi
Pogotowie komputerowe
 
Systemy Zarządzania
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
HACCP
ISO 22000:2005
IFS/BRC/BRC IoP
GMP+
FAMI-QS
QS Animal Feed
Systemy zintegrowane
 
Szkolenia
Outsourcing
Audity
 
Kontakt

 

 
 

ISO 9001:2008

 
 

System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001:2008 pozwala na podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług.
System Zarządzania Jakością (SZJ) to część systemu zarządzania organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie wyników odniesionych do celów dotyczących jakości spełniających odpowiednio potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.

Korzyści wynikające z posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością:

  • poprawa opinii klientów dzięki zrozumieniu ich wymagań i oczekiwań - wzrost zaufania do marki,
  • cenne narzędzie marketingu - zwiększenie możliwości dostępu do nowych rynków zbytu,
  • oszczędności poprzez obniżenie kosztów związanych z ilością błędów, reklamacji i napraw,
  • usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • zdefiniowanie wyraźnego zakresu odpowiedzialności i uprawnień dla całego personelu,
  • usprawnienie wykorzystania czasu i zasobów,
  • udoskonalenie i lepsze zrozumienie procesów zachodzących w organizacji,
  • ustalenie kierunków rozwoju i celów dla organizacji,
  • budowanie partnerskiej współpracy z dostawcami i podwykonawcami
  • lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów.
 
Top
Home Email