Systemy Informatyczne  
Usługi
Pogotowie komputerowe
 
Systemy Zarządzania
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
HACCP
ISO 22000:2005
IFS/BRC/BRC IoP
GMP+
FAMI-QS
QS Animal Feed
Systemy zintegrowane
 
Szkolenia
Outsourcing
Audity
 
Kontakt

 

 
  OHSAS 18001:2007  
 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - jest narzędziem zarządzania, które ma ułatwić właścicielom i kierownictwu firmy systemowe, uporządkowane oraz efektywne i skuteczne zarządzanie w obszarze bezpieczeństwa pracy. Dzięki włączeniu pracowników i silnemu zaangażowaniu samego kierownictwa w opracowanie systemu, identyfikację zagrożeń, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy staje się realnym systemem służącym wszystkim pracownikom. Bezpieczne warunki pracy oznaczają większą motywację do pracy, większą wydajność, mniejszą absencję pracowników, zmniejszenie lub eliminację chorób zawodowych. A to wszystko oznacza mniejsze koszty dla pracodawcy i tym samym lepszy wynik finansowy.

Efektem dobrze wdrożonego systemu zarządzania BHP jest działanie zgodne z wymaganiami prawnymi, efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym, lepiej zorganizowana i zaplanowana praca.

System Zarządzania BHP to:

 • identyfikacja zagrożeń na wszystkich stanowiskach pracy i zarządzanie ryzykiem zawodowym,
 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
 • ustalenie polityki i celów BHP,
 • ustalenie wymagań prawnych BHP mających zastosowanie do działalności organizacji,
 • zapewnienie zasobów,
 • szkolenia, motywacja do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, świadomość zagrożeń,
 • organizowanie prac o szczególnym zagrożeniu,
 • zapobieganie wypadkom, przygotowanie się na sytuacje awaryjne,
 • nadzorowanie prac podwykonawców wykonujących działania na terenie organizacji,
 • analizowanie przyczyn zaistniałych wypadków, incydentów i podejmowanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych,
 • systematyczna ocena funkcjonowania systemu zarządzania - audity wewnętrzne,
 • systematyczny przegląd zarządzania BHP prowadzony przez najwyższe kierownictwo.

 

 
Top
Home Email